تبلیغات
یا اباالعشاق...
یااباالعشاق...

...صل الله علیك یا اباالفضل...

یاور من گرشود خدای اباالفضل

از دل و از جان کنم ثنای اباالفضل

نیست دروغ ار بگویم این سخن راست

هست رضای خدا رضای اباالفضل

مرتبه شاهیش دهند به عقبا

آن که شد اندر جهان گدای اباالفضل

گر که بود عقده ای به دل بگشاید

قدرت دست گره گشای اباالفضل

جمله شهیدان خورند غبطه چو بیند

روز جزا حشمت و علای اباالفضل 

 

 

sokoot

اللهم صلّ علی العباس الشهید